alt text

Gör en Custom Fitting hos Golfstore

Skräddarsydda klubbor är byggda för din unika sving och den omfattar alla klubbor i bagen, från driver till putter. Ju mer optimerad utrustning du använder, desto roligare kommer du att ha på banan. En custom fitting på Golfstore görs alltid utomhus. Det är ju där du spelar golf. Trackman och Flightscope ger en bra grund att stå på när ny utrustning provas ut.

1. Driver och woods

En driver ska gå långt och rakt och de flesta som gör en custom fitting blir förvånade av hur mycket bättre deras nya, utprovade driver är. För att göra en avancerad utprovning behöver du ta hjälp av din Golfstore-Pro som kan matcha huvudets loft och viktpositionering med ett skaft av rätt längd och vikt. När alla delar hamnar rätt kommer du att landa oftare på fairway, och dessutom ha mindre klubba kvar när du ska spela in mot green. Att hitta rätt woods görs på samma sätt med ett undantag: Klubbornas slaglängd ska fylla luckan mellan den lägsta järnklubban (eller hybriden) och drivern.

2. Järn och hybrider

På järnklubbor anpassas klubbhuvud, lie, skaft och grepp efter din förmåga att slå bollen. Behöver du mer längd? Eller vill du slå rakare? Typ av klubbhuvud väljs främst efter hur regelbunden din bollträff är, och skaftet ska ha rätt vikt, flex och längd för att matcha din svinghastighet och dina fysiska förutsättningar. När du provar ut dina järn görs också en setkomposition (eller set makeup), för att det ska bli jämna avstånd mellan klubborna genom setet. Man utgår från den längsta järnklubba du slår säkert med. Sedan kompletterar man med de woods och hybrider som täcker avstånden mellan drivern och ditt längsta järn.

3. Wedge

Innan du köper en ny wedge finns det några saker du bör veta: Vilken bounce du ska ha, exempelvis. Ju mer bounce klubban har, desto lättare glider den mot marken och minskar risken för duffar. Svingar du brant kan det vara en fördel att ha mer bounce liksom när det är mycket och mjuk sand i bunkrarna. Wedgens lie påverkar slagets utgångsriktning och anpassas efter kroppsbyggnad och sving. 

En pitchingwedge ligger i dag mellan 43 och 48 graders loft. Somliga kompletterar med en gapwedge mellan pitchingwedgen och sandwedgen. Det ska skilja 8–10 meter mellan varje wedge, vilket motsvarar 5°–7° i loft. Din Golfstore-Pro kan guida dig genom den här processen genom att titta på hur brant eller flackt du svingar och hur bollen flyger.

4. Putter

Puttern är den viktigaste klubban i bagen och med detta i åtanke är det tveksamt att köpa en putter bara på känsla, vilket många gör. Känslan ska inte underskattas men kombinera den gärna med fakta. En skräddarsydd putter kan leverera både känsla och prestanda. Det man tittar på vid en putterfitting är skaftlängd, lie, loft, vikt, huvudform, balans, puttrörelse och grepp.

När de idealiska parametrarna är framtagna för din puttrörelse – då ska du välja den putter som levererar bäst känsla.

Relaterade Golfstories

Välj butik/klubb/pro