alt text

Ladies first!

Vi tycker det är viktigt att fler kvinnor och flickor gör custom fitting när de köper nya klubbor. Idag har vi en tydlig obalans, med kvinnorna i minoritet, och det helt i onödan. För alla, oavsett kön, har stor glädje och nytta av att spela med personligt anpassade klubbor.

Therés Larsson är Golfstore-pro på S:t Arild GK på Kullahalvön i nordvästra Skåne. Hon berättar att hon gör många custom fitting, och hon puffar speciellt för att kvinnor och flickor ska ta en Golfstore Custom Fitting Lesson™ varje gång de skaffar något nytt i bagen.

– I dagsläget är det sju av tio som är herrar och pojkar, men jag ser en ökning av damer och flickor efterhand, och det är så klart positivt. Och spelnivån är övervägande medelgolfare och högre handicap, och det är ju den gruppen som har störst nytta av att få klubborna anpassade.

Enligt Therés finns det en bra koppling mellan träning, lektioner och custom fitting.

– Många av de kvinnor som är med på gruppträningar brukar sedan göra en custom fitting när de ska skaffa nytt. Och många av dem som har gjort en custom fitting blir också intresserade av ytterligare spelförbättring med träning och lektioner.

– Sammantaget så blir det ett verkligt lyft för många, och resultatet blir färre slag och roligare golf, säger Therés. En bra custom fitting börjar alltid med att skapa en bra relation, så att spelaren känner sig bekväm i situationen. Det kan förstås betyda olika saker, till exempel att ha extra gott om tid för att prata igenom nuvarande spelsituation och vad spelaren vill uppnå. Eller att spelaren vill göra custom fitting tillsammans med en väninna. Och i de fall när spelaren har en golfmässigt lite sämre dag med ojämn sving, så brukar vi avbryta och boka om till en annan dag. För det måste ju bli rätt, helt enkelt.

– Många tror att damer ska ha speciella damklubbor, som ofta ser lite annorlunda ut, och har en annan färgsättning än herrklubbor. Men sanningen är att det går alldeles utmärkt att bygga klubbor med rätt anpassade egenskaper i de vanliga seten, om man inte gillar designen på damklubborna.


Och det är viktigt, eftersom man ska tycka om och ha förtroende för de nya klubborna man satsar på, påpekar Therés.

– Vi gör ju custom fitting för damer idag, och tittar lite på de skillnader som finns, men jag vill verkligen poängtera att en custom fitting är en custom fitting.

Jag och mina kolleger inom Golfstore arbetar precis lika strukturerat och noggrant med alla, oavsett kön.


Av det enkla skälet att vi alltid vill hitta de bästa klubborna för alla våra spelare, avslutar Therés Larsson i sin solvarma Golfstore Studio på S:t Arild GK.

Steg för steg till bättre spel

Här gör Therés Larsson en custom fitting med väninnorna Carina Grundström, hcp 9,2, och Ella Böcker, hcp 48, i sin Golfstore Studio.

  • Therés börjar alltid med att ta reda på hur spelarna upplever sitt spel idag, och vad de vill uppnå med de nya klubborna, t ex ökad längd, bättre precision eller större säkerhet.
  • Sedan är det viktigt att se, och mäta upp, hur spelaren slår med sina nuvarande klubbor, och göra en analys av vad som kan ändras och vad som ska ändras.
  • För att välja ut rätt testklubbor att börja med gör Therés en statisk mätning av spelarens längd, avståndet från handled till mark, handens längd och längden på längsta fingret.
  • Sedan handlar det om att provslå med olika testklubbor, mäta och analysera, för att komma fram till vilka specifikationer de nya klubborna ska ha. Det är viktigt att vara vid en driving range så att både Therés och spelaren ser bollen flyga och landa.
  • Med en launch monitor får man en stor mängd data för varje slag, och det är en stor hjälp när Therés ska utvärdera för- och nackdelar med de olika testklubborna. Och det är förstås lärorikt även för spelarna.
  • När Therés har kommit fram till vilka klubbspecifikationer som är bäst för spelaren, går de igenom vilka alternativ som finns när det gäller märken och modeller, så att spelaren kan välja.
  • Sist, men inte minst, en tid efter att spelaren fått sina nya klubbor gör man en utvärdering för att se att allt blev helt rätt, och att spelaren trivs med sina nya klubbor.

Relaterade Golfstories

Välj butik/klubb/pro