alt text

Unna dig en Custom Fitting Lesson™ för närspelet

WEDGAR OCH PUTTERS är de klubbor som du använder mest. Därför är det extra viktigt att de är anpassade till dig och hur du spelar, så att du använder dem så lite som möjligt.

Karl Ragneby, som är väletablerad Golfstore-pro på Tranås GK, arbetar mycket med Custom Fitting Lesson™, inte minst med wedgar och putter.

– När det gäller custom fitting av wedgar handlar det framför allt om lie-vinkel, loftvinklar och bouncevinklar, säger Karl. Fel lie på klubbor med höga loft gör att du slår snett och kanske hamnar i en greenbunker i stället för mitt på greenen.

Bounce måste anpassas till hur du slår bollen, dvs klubbans infallsvinkel. Dessutom bör du ha en wedge med större bounce för sand och mjukt underlag, så att klubban inte gräver ner sig, och en wedge med mindre bounce för slag från hårt underlag, så att klubban inte studsar och ger ett toppat slag.

Loftvinklarna väljer vi med utgångspunkt i din kortaste järnklubba, sannolikt din pitching wedge. Vi ser till att du får en jämn avståndsstegning, vilket oftast innebär att du behöver två eller tre wedgar som komplement till ditt järnset.

Hur puttar du?

Utprovningen av en ny putter handlar förstås om mätningar och analys, men också i hög grad om att prova sig fram i det enorma utbud som finns idag. Första steget är att se hur du puttar idag.

– Hur många puttar har du på 9 hål, frågar Karl, och vad är det du missar på? Missar du i längd, för löst eller för hårt? Missar du i sida, och i så fall vilken sida brukar det vara?

När din pro har fått en uppfattning om vad problemet är börjar arbetet med att ta reda på vad som är orsaken. Ett bra sätt är att videofilma när du puttar och göra en noggrann puttsvinganalys. Det kan vara att du skär slaget, eller träffar vid sidan av sweet spot.

Fel skaftlängd

– Det är vanligt med fel skaftlängd, säger Karl. Är puttern för lång blir det ofta en klackträff och miss till vänster, och tvärtom om puttern är för kort. Med hjälp av en mätputter är det enkelt att bestämma vilken längd och lie din putter ska ha.

Men det är inte bara längd och lie som är viktigt. Putters finns ju i ett otroligt stort antal utföranden, och faktorer som totalvikt, klubbhuvudets vikt och greppets vikt spelar stor roll. En tyngre putter leder oftast till en lugnare sving och bättre längdkontroll, men det gäller att puttern är välbalanserad. För andra kan det vara så att en lättare putter ger mer kontroll och känsla.

– Om jag kortar ner eller förlänger skaftet på en putter gör jag också en viktjustering i greppet eller i skaftet för att bibehålla putterns balans, säger Karl.

Rakt eller inside-in

Puttar du med ett rakt puttspår är det troligt att en kortare centrumskaftad putter med face balance är bäst för dig. Och om du puttar inside-in, dvs med ett bågformat puttspår, ska du prova hälskaftade putters som är lite längre och flackare.

– Huvudformer finns nästan hur många som helst, men det finns två huvudgrupper. Den ena är de stora, mer eller mindre fantasifullt utbyggda bakåt med sikthjälpmedel som linjer, 2-Ball och liknande. Den andra är putters av mer traditionellt slag med enklare och renare former. Och skälet till detta är förstås att en del är klart hjälpta av siktmedlen, medan andra siktar och puttar mycket bättre med en enkel putter.

Rätt grepp

Greppet är din kontakt med klubban och det ska vara utformat så att du får ett bekvämt och bra grepptryck, och så att det är lätt för dig att ta samma grepposition varje gång du puttar.

– Det finns ju även specialgrepp som jumbogrepp och tvåtumsgrepp, berättar Karl, och de kan hjälpa en del att eliminera eller minska handledsrörelser och därmed ge en bättre pendelrörelse med bättre kontroll. Men även om mycket går att mäta och bedöma så handlar putterutprovning framför allt om att testa, testa, testa till det känns rätt.

– Min inställning är att alla kan uppnå 32 puttar eller färre över 18 hål, avslutar Karl Ragneby.

Relaterade Golfstories

Välj butik/klubb/pro