Golfstore Academy

Ökad konkurrens och höga förväntningar från konsumenter ställer höga krav på kundupplevelse och butiker. Golfstore förbereder och utbildar sina medlemmar och butikspersonal så att de är redo att möta morgondagens krav och förväntningar från kunden. Genom Golfstore Academy erbjuder vi våra medlemmar utbildning inom Business Management, säljträning, custom fitting, rapporter och kassasystemet XPOS. Nedan kan du läsa mer om vår Business Management utbildning som är framtagen tillsammans med IHM Business School.

Lär dig leda din golfbutik till tillväxt

Genom Golfstores Business Management program utvecklar vi både en egen och en gemensam plattform för att öka konkurrenskraften och skapa effektiva affärer.

Golfstores affärsprogram är anpassat efter företagets behov och verksamhet för att öka konkurrenskraften och lönsamheten. Utbildningen sker i samarbete med IHM Business School. Programmet är framtaget i syfte att utveckla effektiva affärer för högre lönsamhet. Fokus är på att förstå den gemensamma affären - att se synergier genom att arbeta tillsammans mellan bolagen när vi möter våra kunder. Målgruppen är butiksägare/butikschefer/morgondagens ledare.
Golfstores affärsprogram löper under ca 12 månader och innehåller 6 steg à 2 dagar (3 steg januari-mars samt 3 steg oktober-december).
Utbildningsorter: Göteborg, Stockholm, Malmö och Århus.

Schema

Utbildningen är delad i två delar - 3 steg under våren 2020, och 3 steg under hösten 2020.

Stockholm

Malmö

Aarhus, Danmark


Dela