Peter Bäckbom

  • PGA Club Professional
  • Privatlektioner
  • Gruppträningar, kurser och golfskolor
  • Academy Club Fitting Experience
  • Privatlektioner Players Indoor
  • Elitträning
  • Företagsträning
  • Ping Staff Player
  • Ping Collection Brand Ambassador

peter@backbom.se
070-772 57 11

Allt började på Rya Golfklubb

Miljön på Rya Golfklubb utanför Helsingborg har genom åren fostrat några av landets mest karismatiska golfspelare och tränare. I början av 1970-talet fick Ryas medlemmar dagligen bekanta sig med en yngling som frekvent nyttjade både bana och träningsområden trots att något giltigt medlemskap inte fanns. Den legendariska medlemmen och elitspelaren Björn ”Basse” Friberg gillade det han såg och förstod snabbt att klubben måste göra ett undantag och bereda plats för denna unika talang. Ett klokt beslut skulle det visa sig.

Under överinseende av Basse formades över tid en spelare med ett unikt bra närspel och en tävlingsinstinkt som få hade skådat. Peters framgångsrika amatörkarriär övergick så snart det gick till ett liv på de professionella tourerna. Några av de svenska yrkeskollegorna under säsongerna på Telia och European Tour var Jesper Parnevik, Mats Lanner, Krister Kinell, Mats Hallberg och Magnus Persson.

Salems Golfklubb och Bäckbom Golf Academy

Vid inledningen av 1990-talet blev basen Stockholm och Peters tränarkarriär startade i princip i samma spadtag som etableringen av Salems Golfklubb. Med en villkorslös entusiasm och glädje formades många nya golfspelare under de inledande åren på klubben av Peter som tränare.

Precis som Basse en gång i tiden hade fångat upp och sett ynglingen utan medlemskap var nu tiden mogen för Peter att få möjlighet att dela med sig av all erfarenhet, insikt och kunskap från den tidigare tävlingskarriären och uppväxten på Rya Golfklubb.

Förmågan att kunna lyfta individen har starkt format den träningsfilosofi som tusentals elever framgångsrikt genom åren fått ta del av. Att varje enskild elev blir sedd, förstår och känner sig trygg är fundamentala grunder i Bäckbom Golf Academys utbildningsmiljö.