Utbildningsfilosofi

Att få uppleva den tillfredsställande känslan av att lyckas som golfspelare.

Beslutet att avrunda min tävlingskarriär var mot slutet starkt kopplad till en känsla som växte sig allt starkare hos mig. Jag ville mer än något annat försöka förmedla till andra golfspelare den känsla jag fått som en gåva som yrkesman och tävlingsspelare vid riktigt bra slag, låga scorer och helt avgörande puttar i matchsammanhang. Denna speciella känsla var under min spelarkarriär den enskilt viktigaste faktorn som motiverade mig att träna, utmana mig själv att hela tiden utveckla min teknik och mitt spel.

Givetvis är det som i allt gediget hantverk, finns inte de grundläggande fundamenten kommer inte vare sig utveckling eller någon positiv känsla att skapas. En golfspelares uppställning, grepp, fysiska möjlighet att röra sig och framför allt rotera är ett otroligt viktigt samspel. Den inledande tiden med varje elev börjar därför alltid med denna fas och är något som vi under hela utvecklingsresan kontinuerligt återkommer till. Den fortsatta personliga utformningen och inte minst anpassningen av varje elevs individuella möjligheter byggs sedan gradvis upp och sammanfattas i en utvecklingsplan med målet att landa i en naturlig och avslappnad teknik. För att våra elever alltid ska ges de bästa förutsättningarna att lyckas strävar vi hela tiden efter att tekniken kombineras med kloka råd och val av utrustning samt att spelarens fysiska förutsättningar beaktas och utvecklas.

Kunskapen, erfarenheten och insikten kring denna utbildningsfilosofi är något alla våra elever och medlemmar kontinuerligt får tillgång till hos Göran Knutsson Golf Academy. Personlig utveckling, mätbara resultat och den rätta känslan är våra ledord.

Varm välkommen att inspireras,
Göran Knutsson, PGA Club Professional och grundare av Göran Knutsson Golf Academy