Wedge Fitting

När det gäller wedgar så finns det många olika modeller, slipningar och bounce. Vad innebär detta då?

Jo med slipningar och bounce så handlar det om hur underdelen på klubbhuvudet är utformat och det påverkar hur klubban arbetar genom underlaget.

Därför blindtestar vi alltid wedgar ute på gräs och i bunkern istället för att slå dom i studion. Att vi blindtestar dom är för att man ibland kan ha förutfattade meningar vad man söker.
När vi väl kommit fram till vilken slipning och bounce man ska ha, så ser vi till så att det även presterar det avståndet som behövs för att passa in i bagen.