alt text

Klubbor gjorda bara för dig

Innan du köper nya skor provar du hur de sitter på foten och hur de känns att gå i. tänk om du skulle göra så när det handlar om dina golfklubbor också?

Som golftränare är tydlighet en av de viktigaste egenskaperna. Och när det gäller custom fitting går det inte att uttrycka det tydligare än så här: ”Du kommer aldrig att spela golf på toppen av din förmåga om du inte spelar med klubbor som är optimerade efter dina fysiska förutsättningar.” Du kan ta dig runt golfbanan med ett set standardklubbor du köpt i ett varuhus, dessutom på en hyfsad score. Men – med skräddarsydda klubbor hade du med all säkerhet spelat ännu bättre.

Världens främsta idrottare i individuella sporter köper inte klubbor och racketar från en hylla i ett varuhus. De vänder sig till utbildade yrkesmän för att skräddarsy dem. ”Jo, jo”, säger du kanske, ”men jag är ju inget proffs. För mig spelar det inte så stor roll vad jag spelar med. Min sving är ojämn och min bollträff oregelbunden.” Det säger du. Desto större anledning att spela med så bra utrustning du kan få, säger jag.

Henrik Stenson skulle antagligen vinna en match mot dig om han så spelade med ett juniorset gjort för en 12-årig flicka. Han skulle däremot inte vinna The Open med dessa klubbor. Han hade inte ens klarat kvalgränsen. Men du skulle vara chanslös i match om du mötte honom. En bra spelare kan förändra sin teknik, anpassa den efter klubborna, vilket en sämre spelare inte kan. Den amatör som tror att utrustningen inte spelar någon roll eftersom ”bollträffen är så oregelbunden” kan testa att spela en runda med ett juniorset för flickor (om du är man). Är du kvinna så kan du ju testa att spela med Henrik Stensons klubbor. Bollen hade inte lyft från marken.

Poängen är: Utrustningen spelar roll. Särskilt för en amatör. Många tror att custom fitting handlar om att slå så långa slag som möjligt med drivern. Och det är delvis sant. Men custom fitting handlar också om att hitta korrekta avstånd mellan dina träklubbor och hybrider samt att avgöra vilken järnklubba som ska vara din längsta, vilket gradantal dina wedgar ska ha och hur tjocka greppen ska vara. Samt att hitta rätt bounce, lie, skaftlängd, flex och sulbredd.

Om man utgår från klubbhastighet borde en manlig amatör slå bollen lika långt som en kvinnlig spelare på den amerikanska damtouren. Det gör de inte. Skillnaden är i snitt nästan 20 meter till damernas fördel. Hur kan det komma sig? Jo, damerna på LPGA är utomordentligt bra på att optimera alla värden för att krama ut varje möjlig centimeter ur sin klubbhastighet och för att nå en maximal carry. Ett tydligt exempel på vad custom fitting betyder i praktiken. En Golfstore Custom Fitting Lesson™ är en process som ger resultat, både på kort och lång sikt. Den är också komplicerad och det är därför vi starkt vill rekommendera att du går till en Golfstore-Pro för att ta fram dina skräddarsydda klubbor.

Moderna golfklubbor har utvecklats mycket på bara några år. Många av dessa nya teknologier kan verkligen hjälpa dig att slå både rakare och längre. Men för att dra nytta av dem krävs att du får klubborna anpassade efter dig. Annars är risken stor att du inte drar full nytta av klubbornas inneboende potential. Att skräddarsy klubbor kräver kunskaper. Som Golfstore-Pro vet jag att din svingteknik avgör vilka klubbor du behöver. Men det kan också vara tvärtom: De klubbor du har påverkar ditt sätt att svinga. Det är den här symbiosen som är viktig. Du påverkar klubborna, klubborna påverkar dig.

Det är på sin plats att påpeka att en utprovning ska göras utomhus, där du kan se bollen flyga och där du kan svinga utan att fyra väggar begränsar din sving, frihet och bollflykt. Det finns de som menar att man kan göra en utprovning inomhus men det faller på sin egen orimlighet – golf är ett utomhusspel! Vi spelar i sol, regn, dis, dimma och byiga vindar. Fakta om din sving finns i datorn men känslan för slaget får du när du ser bollen flyga. En Trackman kan räkna ut hastighet, spinntal och utgångsvinkel. Men den ersätter inte bollens flykt genom luften. Du svingar nämligen annorlunda när du ser bollen flyga.

Ett tränat öga är lika viktigt som maskinerna. Utprovaren kan tycka att en bollbana är bra men om du själv tycker att den är för låg börjar du kompensera för att hjälpa upp bollen i luften. Det påverkar din teknik. Görs utprovningen inomhus är detta inget du märker förrän du tar med klubborna ut på banan. Då är det för sent. Därför: Gör utprovningen i skarpt läge hos din Golfstore-Pro.


Nycklarna till din sving

Alla Golfstore-Pros använder sig i dag av antingen Trackman eller Flight-scope när de gör en custom fitting. En dopplerradar mäter din sving in i minsta beståndsdel och gör att du får värden på hur olika klubbkombinationer fungerar när du slår. Här är några av de nyckelfaktorer som ligger till grund för din custom fitting.

SPINNTAL
Spinnhastighet berättar hur mycket golfbollen roterar när du slagit den. Mängden spinn på golfbollen efter träffen påverkar slagets höjd och längd. Därför vill man gärna ha ett lågt spinntal, särskilt i blåsigt väder. Man vill gärna undvika ett högt spinntal när man slår långa klubbor, särskilt in i vinden. Mer loft ger mer spinn.

UTGÅNGSVINKEL
Vinkel som bollen har när den lämnar klubbladet, i förhållande till marken. Utgångsvinkel påverkas av (dynamiskt) loft, klubbhastighet och bollhastighet och har stor påverkan på slagets längd och höjd.

CARRY
Det avstånd bollen färdas i luften. Siffran är viktig för den som vill planera sitt spel eftersom det handlar om hur långt varje klubba går. Bollhastighet, utgångsvinkel och spinntal påverkar bollens carry.

BOLLHASTIGHET
Bollens hastighet omedelbart efter att den lämnat klubbladet. Bollhastigheten påverkas av klubbhastigheten och var på bladet bollen träffar. En träff i sweetspot ger högre hastighet. Kommer du för brant eller flackt på bollen påverkar detta bollhastigheten negativt. Ökar du bollhastigheten med 1 mph (miles per hour) med din driver ger det dig två meter mer i längd.

KLUBBHASTIGHET
Klubbans hastighet när du träffar bollen påverkar slagets längd. Hastigheten mäts precis innan klubban träffar bollen. Det är ett mål att överföra klubbhastighetens energi in i bollen. En normal klubbhastighet ligger på cirka 95 mph.

DYNAMISKT LOFT
Det loft klubban har när den träffar bollen. Det dynamiska loftet är inte klubbans loft utan påverkas av attackvinkeln, skaftets flex, om bladet är öppet eller stängt samt av hur golfarens handleder releasar slaget. Har du för mycket dynamiskt loft när du träffar bollen går den för högt och reducerar slagets längd. För lite dynamiskt loft ger låga slag.

ATTACKVINKEL
Klubbladets riktning vid bollträffen: Är bladet på väg nedåt eller uppåt? Spelar du bollen från marken ska du ha en negativ attackvinkel. Då träffar du bollen innan du träffar marken. För att slå längre med drivern ska du ta bollen på vägen upp – en positiv attackvinkel.

KLUBBANS SPÅR
Klubbans spår handlar om riktningen klubban har när den färdas genom tillslaget. Instruktörer brukar beskriva det som ”inifrån-och-ut” eller ”utifrån-och-in”. Ett positivt värde anger att klubban rör sig till höger om målet vid tillslaget (”inifrån-och-ut”). Ett negativt värde betyder att klubban rör sig till vänster om det tänkta målet (”utifrån-och-in”). För att slå ett rakt slag ska värdet vara noll.

BLADETS VINKEL
Bladets vinkel anger hur bladet pekar när du träffar bollen. Man talar om öppet eller stängt blad. En positivt värde anger att klubbans blad är öppet. Det pekar alltså till höger om målet vid bollträffen. Bollen kommer att starta i den riktning som bladet pekar mot vid träffen.

Relaterade Golfstories

Välj butik/klubb/pro