Så gör vi golfen mer hållbar

Golfstore växer och utvecklas. Det betyder att vårt ansvar för en mer hållbar golf blir allt större, samtidigt som det ger oss goda förutsättningar att vara ett gott föredöme i branschen. För oss har hållbarhetsarbetet högsta prioritet. Utmaningarna är många, det vet vi, men vi är här för att jobba kontinuerligt och långsiktigt i vår strävan att utveckla ett hållbart golfliv. Genom kunskap och engagemang ska vi fokusera på de områden där vi kan göra störst skillnad.

En resa tillsammans med golfklubben

Som on course-butik finns Golfstore verkligen mitt i golflivet: där det händer, där sporten utövas, vid golfklubben. Ett nära samarbete med våra golfklubbar är därför en viktig del för att komma så långt som vi vill med vårt hållbarhetsarbete. Vi ser hållbarhet som en gemensam fråga, där vi gärna driver på och tar initiativ till vad vi kan åstadkomma tillsammans. Det kan handla om att värna om den biologiska mångfalden på och omkring banan, om energiförsörjning, sponsring av hållbara initiativ och att skapa en god, inkluderade gemenskap med aktiviteter för alla.

Bra val från våra leverantörer!

Vi har ingen egen tillverkning. Vad vi däremot har är nära samarbeten med alla ledande leverantörer inom golf. Vi väljer vårt sortiment noggrant och utvecklar samarbetet ytterligare med de leverantörer som jobbar ansvarsfullt med hållbarhet. Det handlar om material, logistik, arbetsförhållanden och tillverkningsprocesser. Men också om värderingar, ambitioner och mål. Varje butik lägger sina samlade inköpsordrar i god tid under vår mässa i oktober, så att möjlighet skapas för samtransport av varor och att transporterna sker på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Tänk hållbart

Tillsammans med våra medlemmar vill vi hjälpa våra kunder att bli bättre golfare på ett hållbart sätt. Hur? Till exempel genom att i första hand erbjuda kvalitetsprodukter som håller länge och att inte bidra till ett “köp-släng-beteende”. Vi vill uppmuntra till att köpa rätt utrustning från början genom vår Custom Fitting-tjänst, som vi vet lönar sig i längden. Vi utvecklar även våra övriga tjänster som förlänger livet på utrustningen och därmed spar resurser. Större utbud av service och reparation, cirkulära koncept för begagnade varor och uthyrning av utrustning är några exempel. En annan viktig del i vårt löfte om att hjälpa våra kunder är ett utökat fokus på kurs- och lektionsverksamhet, vi ska i första hand erbjuda träning och utveckling före att köpa ny utrustning.

Hållbara butiker

Golfstore har tre hundra medlemsbutiker i sju olika länder. Vi stöttar var och en av dem i deras arbete för att skapa en hållbar butik. För att vi ska kunna inspirera och guida rätt behöver vi ständigt utveckla vår egen kunskap och se till att vi har medvetna och motiverade medarbetare som hjälper till att driva arbetet framåt. Vi behöver också tänka nytt och vara uppfinningsrika för att hitta lösningar på våra utmaningar. Vårt arbete kommer att mätas och följas upp för att säkerställa att det leder till ständiga förbättringar.

Golf för alla

Tillsammans med medlemmar och golfklubbar, vill vi inspirera både unga och gamla till en aktiv livsstil utomhus. Golfstore står för en hållbar och inkluderande golf som välkomnar alla som – precis som vi själva – älskar livet på golfbanan. Idag såväl som imorgon.