Fysisk screening

Vill du checka av din fysiska status?

Börja med att boka en Fysisk screening, vi gör då en screeening som genererar ett individanpassat träningsprogram i Kinexit som du får tillgång till under 1 månad. (därefter kostar det 150kr/månad, ingen bindningstid)

Pris: 675:-

 

Att som tränare kunna utveckla en elevs förutsättningar att slå varje golfslag bättre bygger på en övergripande förståelse kring elevens teknik, den rent fysiska förmågan hos eleven samt vilken utrustning som används och finns i bagen.

Var och en av dessa delar ger sitt speciella avtryck, men det är i kombinationen av dessa komponenter vi skapar den bästa lösningen för den stora majoriteten av våra elever. Viktigt att slå fast är att det alltid finns en lösning. Alla spelare kan förbättra sina förutsättningar oavsett kön, ålder eller handicap.

 

 

Finns det däremot delar av spelarens teknik som bromsar eller helt hindrar utvecklingen hittar vi sannolikt lösningen inom de centrala delarna av kroppens funktion till balans, stabilitet, rotation och kraft.

-Det första viktiga området är fotledernas rörlighetsförmåga för att kunna skapa balans, tryck och stabilitet.

-Två andra mycket viktiga områden är höft- respektive axelpartiets möjlighet till rotation för att kunna generera kraft genom hela svingrörelsen. Centrala och oerhört viktiga områden som vi omgående tillsammans med eleven sätter fokus på att förbättra.

Precis som vår launch monitor Foresight GCQuad snabbt och enkelt exempelvis mäter klubbhuvudets hastighet och position vid bollträffen, använder vi när det gäller våra elevers fysik ett smidigt och funktionellt screeningtest från Kinexit för att få en relevant och mätbar bild av den fysiska förmågan hos eleven.

Testet leder oss också automatiskt till ett antal individuella tränings- och utvecklingsövningar som har en direkt koppling till specifika områden som snabbt leder till förbättrad balans, stabilitet, rotation och kraft. Exaktheten i både screeningen och de individanpassade övningarna till förbättring gör att det ofta inte behövs mer än 10-15 minuter daglig träning för att vi snabbt ser positiva förändringar i elevens förutsättningar att slå golfbollen.