Lektioner & Kurser

Träning som ger resultat

Hos oss på Araslöv Golf Academy är vi alla PGA-utbildade tränare och har en genuin passion för spelet golf och inte minst att göra våra elever och medlemmar till bättre och tryggare golfspelare. Vi erbjuder olika lektionspaket och kurser, både för nybörjare och för dig som spelat länge, året runt!

Vår filosofi inspireras av att vi vill att våra elever ska slå färre golfslag och att spelet ska bli ännu roligare. Träningskonceptet bygger på helheten där vägen till bestående resultat bygger på att vi ser sammanhanget mellan teknik, fysik och utrustning hos varje elev. För att nå dit har vi alltid en nära dialog med våra elever och jobbar därefter fram en personlig utvecklingsplan med vilket träningsupplägg som passar bäst, individuellt eller i grupp, samt vad som ska anpassas eller korrigeras gällande både svingteknik och utrustning.