Foresight GC Quad

Av många tränare, spelare, club fitters och produktspecialister världen över rankas Foresight GC Quad som marknadens mest avancerade och exakta launch monitor. Tekniken kännetecknas av ett antal mycket avancerade höghastighetskameror med en unikt stor upptagningsyta. Höghastighetskamerorna samlar in all nödvändig information innan, under och efter golfklubban träffar bollen. En process som utvecklats under lång tid och i flera steg.

Foresight GC Quad är dessutom utvecklad för att lika exakt kunna processa och göra pricksäkra analyser vid puttning. Kort och gott en komplett launch monitor som pedagogiskt levererar unika och exakta mätvärden.

Läs mer

Coach Now

Detta är vår kommunikationskanal där vi kan kommunicerar privat med varje elev mellan träningstillfällena men även en vår databas som vi använder för all individuell coachning och för all videoanalys.

Läs mer

Kinexit

Kinexit är en digital mjukvaruplattform som levererar personligt utformade uppvärmningsövningar och program för fystränining till golfspelare. Den individuella anpassningen för eleven utformas via ett personligt medlemskap via en snabb och enkel screeningprocess som görs tillsammans med golftränaren. Uppvärmnings- och fysträningsprogrammen levereras sedan automatiskt till elevens mobiltelefon eller läsplatta.

Läs mer