Custom Fitting process

Under tillfället då vi träffar våra elever i studion hos David Leet Golf Academy för att skräddarsy och individanpassa utrustningen, börjar vi alltid med en kort intervju. Vi har kort och gott ett samtal kring mål, ambitioner och vad som önskas förändras eller förbättras i spelet. Efter detta övergår vi till att titta på hur den befintliga klubban eller setet fungerar och därmed får vi en bra bild av vad vi har att utgå ifrån. Självklart beaktar vi också våra elevers teknik och fysiska förutsättningar och hur detta påverkar sättet att slå golfbollen.

Den direkta anpassningen av golfklubban startar med att vi först bestämmer rätt skaftlängd, och lievinkel. Nästa steg är att bestämma skaftflex, flexpunkt och inte minst klubbmodell. Vi har ett stort utbud av klubbmodeller och skaftvarianter från Titleist, Ping och Wishon Golf. Detta gör att vi garanterat hittar en kombination som är optimal för varje elevs individuella och unika behov.

Det som avrundar processen i vår Game Fitting är att bestämma greppmodell och set make up, vilket är den mix av klubbor som ska ner i bagen så att alla klubbor fyller en given funktion.

Avslutningsvis ger vi också ett par viktiga råd kring vilken bollmodell, som har de egenskaper som bäst matchar det samlade behovet ute på golfbanan.

 

Under en Game Fitting använder vi oss av mätvärden från vår Trackman 4 så vi snabbt och enkelt kan analysera data kring våra elevers sving-, klubb- och bollhastighet. Kroppens rörlighetsförmåga analyseras via ett separat och individuellt screeningstest. Dessa fakta kombineras sedan med elevens egen feedback och känsla från testerna samt vad våra tränade ögon uppfattar när vi ser eleven slå.

Vi använder alltid riktiga och fräscha Titleist bollar, för att hela upplevelsen i samband med utprovningen ska bli så äkta som möjligt och jämförbar med spelet ute på golfbanan.

All tänkbar teknologi finns på plats, då vi inte lämnar något åt slumpen

I akademins studio har vi alltid full tillgång till den senaste teknologin samt en mängd viktiga och pedagogiska hjälpmedel. De olika analysverktygen gör att vi snabbt och enkelt kan definiera viktiga mätvärden kring exempelvis sving-, klubb- och bollhastighet eller kroppens förutsättningar till rörelse, kraft och stabilitet.

Avslutningen är en garanti för trygghet

Efter det att vi till slut lämnat ut och levererat det vi skräddarsytt fortsätter självklart vår uppmärksamhet på varje enskild elev. En sista extra justering, förklaring eller hjälpande hand ingår självklart i vår service. Vår ambition är att varje elev ska slå färre slag efter mötet med oss.