Putter Fitting

I vår studio kan vi erbjuda individanpassade putters från ett flertal olika varumärken. För många spelare är det ofta känsla och utseende som avgör vilken modell som väljs. Det finns dock ett antal grundläggande och mycket viktiga egenskaper som också ska stämma gällande längd, loft, lie, grepp och balansen i putterhuvudet. Detta sammantaget för att vi ska kunna uppnå ett så bra resultat som möjligt.

Vi arbetar därför utifrån ett koncept som innefattar den framgångsrika Ipod-teknologin iPING 2.0, Blast Stroke Analyser och det absolut senaste från Trackman 4. Allt för att definiera spelarens optimala värden för ett repetitivt och stabilt putt stroke kopplat till putter fitting processens olika delmoment.

Hur går en Putter Fitting till?
Det inledande steget i denna process är att vi på individuell basis med alla våra elever gör en putt stroke screening, för att få en första uppfattning av hur eleven vid uppställningen siktar och sätter bollen i rullning mot målet.

Vi får därmed en bild av hur den befintliga puttern och tekniken som används matchar spelarens faktiska behov av passande loft, skaftlängd samt det vi benämner som face rotation i kombination med face hang. Det innebär hur klubbhuvudets designstil och skaftinfästning naturligt skapar en square position vid bollträffen.

Ett annat mera fiktivt mätvärde vi värderar och belyser tillsammans med våra elever är ett handicap i puttning, som vi får fram genom screening processen. Ett intressant delvärde av det totala sammanhanget i spelet som väldigt ofta inte är det samma som elevens befintliga spelhandicap.
Det avslutande momentet är att använda elevens data från putt stroke screeningen, för att stimulera till en direkt korrigering av elevens teknik och tillföra nya funktionella rutiner i uppställning, sikte och stroke.

Bokning sker via shopen, 040-475252 alt. kontakta David på david@davidleetgolf.se.

Kostnad

Putter Fitting
650:-
40-50 min