Träning & Utveckling

Alla vi på David Leet Golf Academy har en genuin passion för spelet golf och inte minst att göra våra elever och medlemmar till bättre och tryggare golfspelare. Först när vi har mätbara resultat under en golfrunda får vi ett kvitto på att vi lyckats med vårt uppdrag och det förtroende vi fått från våra elever.

Vår filosofi inspireras kort och gott av att vi vill att våra elever ska slå färre golfslag och att spelet ska bli ännu roligare. För att nå dit ser vi ett naturligt samband mellan individanpassad träning i kombination med kloka råd och val av utrustning. I en nära dialog med våra elever kommer vi alltid fram till en personlig utvecklingsplan och vad som ska anpassas eller korrigeras gällande både svingteknik och utrustning.

Förmågan att kunna upprepa en skonsam svingrörelse och uppnå en för varje golfspelare naturlig och avslappnad teknik är fundamental. Vårt träningskoncept fokuserar därför på helheten där vägen till bestående resultat bygger på att vi hela tiden ser till sammanhanget mellan teknik, fysik och utrustning hos varje elev.