Privatpaket

Varje träningspass blir unikt, innehållsrikt och med matchad tidslängd. Individuell träning är det bästa verktyget när du snabbt vill ta din golf till en högre nivå. Här får du möjlighet att till 100 % fokusera på dina slag och ditt spel tillsammans med en av våra tränare, och vi utformar lektionen helt och hållet efter dina önskemål.

Individuella träningspaket

Academy Mini

3 x 25 minuter träningstid
1.550:-

Vårt minsta paket riktar vi till elever som antingen vill prova på och starta att ta golflektioner eller helt enkelt vill ha en kortare genomgång av sin teknik och svingrörelse. Vi kan också skräddarsy paketets innehåll så att en specifik del av spelet får extra fokus med individanpassade övningar och tips för effektiv träning på egen hand mellan de bokade lektionerna.

 

Academy Small

3 x 50 minuter träningstid
2.750:-

Detta paket är utformat för elever som önskar en snabb och funktionellt användbar analys av både sin svingteknik och spelförmåga. Kopplingen däremellan ger en mycket god grund för en enklare, men givetvis helt individuellt utformad utvecklingsplan. Golfsvingen filmas i kombination med att viktiga mätvärden från Trackman 4 definieras. Därefter utformar vi individuella träningspass med inriktning och innehåll baserat på det första analyspasset och elevens egna önskemål. Efter varje enskilt pass laddas feedback, bilder och videos upp på ett personligt konto via CoachNow.

 

Academy Medium

5 x 50 minuter träningstid
4.550:-

Ett paket som riktar sig till elever som önskar en lite djupare analys av sitt golfspel och över en längre tidsaxel med mer kontinuerlig återkoppling. Det inledandet passet på 50 minuter inkluderar en Trackman 4-analys av svingtekniken. Nästkommande pass blir en check av elevens fysiska förmåga tillsammans med vår PT Daniel Jönsson där en Golf Fitness Screening utförs. De efterföljande och helt individuellt utformade träningspassen kopplas till elevens svingteknik, fysiska förmåga, specifika spelmoment samt områden som leder till ett tryggare spel och förbättrad score. Efter varje enskilt träningspass får eleven en sammanfattning som sedan lägger grunden för hur nästkommande träningspass, tidslängd och innehåll planeras. Eleven får också konkreta tips och råd för hur den egna träningen mellan träningspassen vi har tillsammans bäst ska bedrivas. Att Träna På Att Träna är ett begrepp vi etablerar tillsammans, vilket snabbt skapar enkla verktyg för att hitta goda vanor och rutiner för elevens egen träning. Efter varje enskilt pass laddas feedback, bilder och videos upp på ett personligt konto via CoachNow.

 

Academy Large

10 x 50 minuter träningstid
8.950:-

Vårt största träningspaket är ett mera omfattande utvecklingsupplägg som riktar sig till elever med hög ambition. Paketet spänner därför över en relativt lång tidsaxel med tillgång till ett stort antal uppföljningspass. Precis som i de andra lektionspaketen görs en inledande Trackman 4-analys av elevens svingteknik samt en check av den fysiska förmågan med en Golf Fitness Screening utförd av vår PT Daniel Jönsson vid ett speciellt inbokat pass i gymmet på golfklubben. Inom detta träningsprogram gör vi dessutom en genomgång av elevens utrustning och set make up med eventuella rekommendationer om lämpliga korrigeringar. Informationen från sving- och teknikanalysen och den fysiska screeningen sätter därefter grunden till hur vi tillsammans formar en helt individanpassad utvecklingsplan. Den löpande feedbacken efter varje enskilt träningspass kombinerar utvalda förbättringsområden med konkreta tips och råd för hur den egna teknik- och spelträningen mellan de inplanerade gemensamma träningspassen bäst ska bedrivas. Ett av träningspassen i detta paket rekommenderas att vi fokuserar helt åt tekniken och grunderna inom puttning. Ett annat viktigt och mycket inspirerande moment i Academy Large är när vi tillsammans i en coachande process flätar samman alla olika utvecklingsdelar under ett 6-håls spelpass på banan.

Det sista och avslutande träningspasset blir sedan målgången för den progressionsresa som garanterat gjorts med påvisbara och konkreta mätvärden i elevens teknik, fysik och golfsving. Efter varje enskilt tränings- eller spelpass laddas feedback, bilder och videos upp på ett personligt konto via CoachNow.

Skills Development Programme

18 timmars träningstid
14.950:-

Ett beprövat, omfattande och individuellt utvecklingsupplägg som riktar sig till golfspelare med mycket hög ambition och eget driv. Egen motivation är en oerhört viktig komponent och många gånger just den del utifrån spelarens perspektiv som gör programmet meningsfullt och utvecklande. Samarbetet görs alltid över en längre tidsaxel med passande utvecklingsplan och målbild. Allt sker sedan i en serie av noga utformade tränings- och uppföljningspass 2-4 gånger per månad i kombination av en digital miljö som stöd för träningsdokumentation via CoachNow.

I detta utvecklingsupplägg är alla steg helt individanpassade efter säsong och spelarens behov. Utgångspunkten är att alltid spendera träningstiden effektivt i ett nära samarbete mellan huvudtränare, fystränare och elev men också ge tillgång till den samlade kompetensen från övriga tränare i teamet. Garanterat en unikt spännande och utvecklande helhetsprocess.

Inledningsvis börjar vi med att spela 9 hål tillsammans på banan för att få en bild av hur teknik, fysik, utrustning och spelstrategi fungerar i olika situationer. Sammantaget ger detta ett viktigt avstamp. Därefter fortsätter vi inne i studion med filmning och en noggrann analys av spelarens svingteknik, uppmätning av befintliga klubbor samt en Golf Fitness Screening i gymmet på golfklubben om det finns några fysiska egenskaper eller restriktioner vi bör beakta eller om möjligt utveckla.

Under utvecklingsprogrammets gång kommer vi att lyfta in enskilt viktiga spelområden så som analys av närspel, puttningsteknik, greenläsning samt också göra en utvärdering av befintlig utrustning och vad som om möjligt bör förnyas eller förändras. Den löpande feedbacken efter varje enskilt träningspass kombinerar råd, övningar med mål och hur teknik-, fys- och koordinationsträningen mellan de inplanerade gemensamma träningspassen bäst ska bedrivas. Spelarens progressionsresa dokumenteras i detalj med filmer, analyser och med återscreenings av den fysiska förmågan med 5-6 veckors intervall.

Forsgården Skills Development Programme har under hela den pågående utvecklingsprocessen full tillgång till mät- och analysteknologi som exempelvis TrackMan 4. All fysisk screening och de individuellt utformade träningsprogrammen laddas upp i en personlig profil via plattformen CoachNow som eleven får kostnadsfri tillgång till under 6 månader samt möjlighet att under denna tid träna i vårt gym på golfklubben. Då programmet enbart bygger på personligt utformad träningstid finns därför endast ett begränsat antal kursplatser bokningsbara under 2023.

Frågor kring träningsinnehåll, upplägg och antagning besvaras av våra PGA Club Professionals Henrik Dihné eller Lisa Fransson.