Game Fitting Experience

Under en Premium Club Fitting Experience får spelaren möjlighet att gå igenom en spännande och utvecklande helhetsprocess. Inledningsvis börjar vi med att spela några hål tillsammans på banan för att få en bild av hur både de befintliga klubborna fungerar men där också val av klubba i olika spelsituationer ger ett viktigt avtryck. Därefter fortsätter vi inne i studion med filmning och en noggrann analys via FlightScope X3 av spelarens svingteknik, uppmätning av befintliga klubbor samt en check om det finns några fysiska egenskaper eller restriktioner vi bör beakta eller om möjligt utveckla.

Rekommendationen kring de nya klubbornas egenskaper, modell och märke blir sedan nästa steg. Här väger vi in lämplighet för både anpassning och vad som kan korrigera och förstärka det vi vill uppnå men där också spelarens egen uppfattning av utseende och känsla är en viktig pusselbit. Anpassningen av längd, lie, skaftstyvhet och skaftvikt blir nästa steg. Matchningen av känsla, svingvikt och totalupplevelse är precis som för tourspelare i detta skede en mycket viktig komponent som spelaren pedagogiskt och noggrant guidas inom. Vi har självklart tillgång till ett stort utbud av exklusiva premiumskaft i denna fas av fitting processen. Sista steget av utprovningen är att avslutningsvis bestämma grepp, grepptjocklek samt set make up, dvs bestämma antalet klubbor som bäst matchar behovet ute på banan. Vi ger givetvis också en rekommendation kring vilken bolltyp som bäst passar det samlade behovet för alla olika spelmoment.

Premium Club Fitting Experience bokas med Varberg GK Shop & Academy direkt via peter.englund@seaside.se eller på 034-043448 där den förväntade tidsåtgången konsulteras samt bokning av starttid. Beroende på inriktning och önskat antal klubbor tar en Premium Club Fitting Experience mellan 2,5 – 5 timmar med ett pris från 2.250:- per person där en inledande eller avslutande gemensam lunch dessutom ingår.

Prislista

Game Fitting Experience
2.250:-
2,5-5 timmar / person