Träningspaket

 

Litet träningspaket

Laddat med 180 minuter träningstid
Pris: 2.995:-

Vårt minsta paket är utformat för elever som önskar en snabb och funktionellt användbar analys av både sin svingteknik och fysiska förmåga. Kopplingen däremellan ger en mycket god grund för en enklare, men givetvis helt individuellt utformad utvecklingsplan.

Vid första träningstillfället gör vi tillsammans en svinganalys som filmas i kombination med att viktiga mätvärden från FlightScope X3. Därefter utformar vi inviduella träningspass av den resterande tidspotten med inriktning och innehåll baserat på det första analyspasset och elevens egna önskemål.

Videofeedback kan spelas in i studion och sedan skickas till er efter passen. Om det önskas så meddelar ni det innan träningen startar.

 

Stort träningspaket

Laddat med 240 minuter träningstid
Pris: 4.795:-

Ett paket som riktar sig till alla elever som önskar en djupare analys av sitt golfspel. Och som vill utvecklas över en längre tidsaxel med mer kontinuerlig återkoppling.

Det inledandet passet på 50 minuter inkluderar en FlightScope X3-analys av svingtekniken samt en genomgång av elevens fysiska förmåga via en TPI Screening. De efterföljande och helt individuellt utformade träningspassen kopplas till elevens svingteknik, specifika spelmoment samt områden som leder till bättre spel och lägre score.

Eleven får också konkreta tips och råd för hur den egna träningen mellan träningspassen vi har tillsammans bäst ska bedrivas. Att Träna På Att Träna är ett begrepp som vi jobbar med, detta ska snabbt skapa funktionella verktyg för goda vanor och rutiner i elevens egen träning.

Videofeedback kan spelas in i studion och sedan skickas till er efter passen. Om det önskas så meddelar ni det innan träningen startar.

 

Premium träningspaket

Laddat med 360 minuter träningstid + 9 hål spelcoaching
Pris: 8.995:-

Det största träningspaketet är ett mera omfattande utvecklingsupplägg som riktar sig till elever med hög ambition. Premiumpaket spänner över den längsta tidsaxeln med tillgång till ett stort antal uppföljningspass.

Precis som i det stora paketet görs en inledande FlightScope X3-analys av elevens svingteknink samt att den fysiska förmågan definieras via en TIP rörlighets screening. Vid detta tillfälle görs dessutom en genomgång av elevens utrustning och set make up med eventuella rekommendationer om lämpliga korrigeringar. Informationen från svinganalysen och den fysiska screeningen sätter därefter grunden till hur vi tillsammans formar en helt individanpassad utvecklingsplan. Efter varje enskilt träningspass prioriteras konkreta tips och råd för hur den egna teknik– och fysträningen bäst ska bedrivas mellan de gemensamma passen.

Ett av träningspassen i premiumpaketet rekommenderar vi att vi fokuserar helt åt tekniken och grunderna inom puttning. Här analyseras puttningen i SAM PuttLab och det ger all data vi behöver för att med små justeringar kunna göra stora förändringar.

Ett annat viktigt och mycket inspirerande moment i premiumpaketet är när vi tillsammans i en coachande process flätar samman alla de olika utvecklingsdelarna under ett 9-håls spelpass på banan.

Det sista och avslutande träningspasset blir sedan målgången för den progressionsresa som garanterat gjorts med en återscreening av den fysiska förmågan kopplat till påvisbara och konkreta mätvärden som skett i elevens golfsving.

Videofeedback kan spelas in i studion och sedan skickas till er efter passen. Om det önskas så meddelar ni det innan träningen startar.